• Compleet assortiment
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Retourneren binnen 30 dagen
  • Veilig betalen met Creditcard, Ideal, PayPal of Klarna

Brabantia beoordelingen en reviews

Schrijf een beoordeling in 3 eenvoudige stappen

 

Vind het juiste product   Klik op 'schrijf een beoordeling'   Deel uw mening


Stap 1:


Vind het Brabantia product dat je wilt beoordelen

 


Stap 2:


Op de product pagina, klik op 'Schrijf een beoordeling'

 


Stap 3:


Beoordeel het product en deel je mening

 

Tips voor het schrijven van een goede review

- Richt je op de functionale aspecten, voor- en nadelen van het product
- Leg ook uit waarom je iets als prettig of onprettig ervaart
- Gebruik heldere taal, zodat je beoordeling makkelijk te begrijpen is
- Schrijf niet over klantenservice: als je problemen hebt die aandacht vragen, kun je beter direct contact met ons opnemen.
- Schrijf niet over andere bedrijven of andere websites
- Ter bescherming van je privacy, vermeld geen persoonlijke informatie van jezelf of anderen
- Gebruik geen grove taal of persoonlijke beledigingen

 

Algemene voorwaarden | beoordelingen en reviews

 

Uw gedrag in verband met de door Brabantia aangeboden service Scores en beoordelingen van klanten (de SBK-service) is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien het privacybeleid van Brabantia onverenigbaar is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang wat betreft de SBK-service.

Wanneer u content naar Brabantia verzendt, verklaart en garandeert u dat:

- u de enige auteur en eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten daarvan bent;
- u vrijwillig afstand doet van alle morele rechten die u op deze content hebt;
- alle content die u hebt gepost correct is;
- u minstens 16 jaar oud bent;
- gebruik van de door u geleverde content geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen.

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult verzenden:

- waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
- die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
- die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
- die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bevooroordeeld op basis van ras of godsdienst of aanstootgevend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn voor personen, vennootschappen of bedrijven;
- waarvoor u van derden een betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
- die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
- die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma''s of bestanden bevat.

U gaat ermee akkoord om Brabantia (en diens functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe serviceproviders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Bazaarvoice, Inc.), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u verzendt, geeft u Brabantia een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty's rusten en toestemming om deze content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, geheel te verwijderen, aan te passen, uit te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of te distribueren en/of deze content in elke vorm, elk medium of elke technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

Alle content die u verzendt, kan naar eigen goeddunken van Brabantia worden gebruikt. Brabantia behoudt zich het recht voor om content op de website van Brabantia waarvan Brabantia naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, te condenseren of te verwijderen. Brabantia garandeert niet dat u via Brabantia de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen gepost. Brabantia behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Brabantia, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt, is onderhevig aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Brabantia, diens agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en medewerkers.

Door uw e-mailadres in verband met uw score en beoordeling te verzenden, gaat u ermee akkoord dat Brabantia en diens externe serviceproviders uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.