Shopbeoordeling 4.6/5

 • Gratis retourneren binnen 30 dagen
 • Gratis verzending vanaf €60,-
 • Levering aan huis of afhalen*
 • Veilig betalen met iDeal, Paypal, Klarna of creditcard

Privacyverklaring Brabantia

Via de Brabantia Website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Brabantia acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking en legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Uw verleende toestemming kunt u altijd intrekken;
 • wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  wij onze medewerkers instrueren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Brabantia is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst beoordeeld op 09-11-2022

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Uw nickname
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website en diensten kunnen wij genoodzaakt zijn persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Indien gewenst kunt u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe producten en diensten of medewerking verlenen aan marktonderzoeken:

 • per e-mail;
 • via social media.

Contactformulier, e-mail en chatbot

"Wij bieden via onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen door middel van een contactformulier en een chatbot, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

De gegevens die u met ons deelt via het contactformulier of via e-mail, bewaren wij zolang u actief klant bij ons bent. De gegevens die u in het chatgesprek met de chatbot, deelt, worden bewaard zo lang als dat het chatgesprek met de chatbot duurt. In het geval dat het gesprek met de chatbot vraagt om verdere opvolging, worden uw gegevens bewaard zolang u actief klant bij ons bent."


Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie

Bij gebruik van onze website worden bij de reviews de door U opgegeven gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst zoals het bezorgen van uw bestellingen. 

Deze partners bevinden zich in de EU, in door de EU adequaat verklaarde landen of wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom en waarvoor wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Een gedetailleerde verklaring over de cookies die Brabantia gebruikt staat op de website: https://brabantia.com/cookies/ 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens door bijvoorbeeld verkopers en logistieke medewerkers wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens of ter preventie van fraude).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de privacy afdeling via onderstaande gegevens. Deze aanvraag kunt U doen in het Engels en Nederlands. Aanvragen in uw lokale taal kunt u stellen aan de Brabantia vestiging voor Uw regio. Deze vestigingen kunt u op de Brabantia website vinden.

U kunt de privacy afdeling ook een verzoek toesturen om uw gegevens die wij met uw toestemming gebruiken in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. De gegevensoverzichten kunt u ook in Uw lokale taal aanvragen, verkrijgen en inzien op onze dichtstbijzijnde vestiging van voorkeur. Om te voorkomen dat gegevens aan de verkeerde persoon worden overhandigd, vragen wij u om u tijdens uw bezoek adequaat te identificeren. De Brabantia privacy afdeling streeft ernaar uw verzoek binnen een maand af te ronden. Mocht dit niet realiseerbaar zijn ontvangt u binnen een maand een toelichting van de reden van verlenging. Wijzigingen en verwijderen van gegeven worden uitgevoerd mits dit niet strijdig is met de wet.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Het adres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland.

GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR HET BEHEER VAN RECHTEN IN CURALATE

We houden van uw afbeeldingen, video's of andere content en weten dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. We willen u graag precies uitleggen hoe we uw content gaan gebruiken, omdat u overweegt ons toestemming te geven om uw content te publiceren.
U kunt toestemming geven aan Brabantia om uw content te gebruiken, door te reageren op ons bericht op sociale media (zoals Instagram, Twitter, etc.) met #BrabantiaOK of door de content direct te uploaden. Door uw toestemming te geven, verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van de content (avatar, tekst, profiel, afbeeldingen en video's) en dat er geen andere entiteiten zijn die hun eigendom over deze content opeisen. U verleent Brabantia het niet-exclusieve en niet-intrekbare commerciële recht om de content in welke vorm dan ook te reproduceren (inclusief, maar niet beperkt tot, video, plaatsing op internet, reproductie, display, e-mail, publicatie en distributie), hetzij via onze eigen diensten of via diensten van derden, over de hele wereld in elk medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld en zonder beperking. U gaat ermee akkoord dat uw content kan worden gebruikt door Brabantia of door anderen onder leiding van Brabantia om er afgeleide werken van te maken, hetzij alleen of in combinatie met schetsen, cartoons, onderschriften, films, kunstwerken, tekstuele zaken of andere foto's. Hoewel Brabantia commercieel redelijke inspanningen zal leveren om u credit te geven voor uw content en te voorzien in een link naar uw content of account, gaat u ermee akkoord dat zulke vermeldingen niet verplicht zijn en uw toestemming voor het gebruik van uw content door ons niet afhankelijk is van het geven van dergelijke vermeldingen.
U doet afstand van rechten om het voltooide werk met daarin de content of de reclametekst die in samenhang daarmee kan worden gebruikt, of de wijze waarop het betreffende voltooide werk kan worden toegepast, te inspecteren en/of goed te keuren. Voorts doet u afstand van aanspraken op royalty's met betrekking tot uw content of ons voltooide werk.
Ten slotte gaat u ermee akkoord dat als wordt vastgesteld dat enige bepaling, of enig deel van een bepaling, in deze Overeenkomst ongeldig is onder enige wet of wetsregel, deze bepaling, alleen in die mate, als weggelaten wordt beschouwd en dat het restant van deze Overeenkomst voor toestemming tot het gebruik van de content onverminderd van kracht blijft. Bij deze Overeenkomst voor toestemming tot het gebruik van de content zijn de wetten van de staat New York leidend.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, begrijpen we dat volledig en er dan is geen nadere actie vereist. We zijn verheugd om Brabantia als een onderdeel van uw pagina te zien en hopen spoedig nieuwe door u geposte content te zien.

Contactgegevens Brabantia privacy afdeling

Brabantia 
Privacy afdeling 
Leenderweg 182
5555CJ Valkenswaard
Contactformulier
+31 (0)40-2282222