• Compleet assortiment
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Retourneren binnen 30 dagen
  • Veilig betalen met Creditcard, Ideal, PayPal of Klarna

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van brabantia.com (de "Website"), een website van Brabantia Branding B.V. ("Brabantia"). Een onderdeel van de Website is de Brabantia Webshop (de "Webshop") van Brabantia S&L Belgium N.V. Brabantia is niet verantwoordelijk voor deze Webshop.

Disclaimer

De Website bevat geen - tot een overeenkomst strekkend - aanbod of advies van Brabantia.

De producten weergegeven in de catalogus zijn mogelijk niet verkrijgbaar in ieder land.

Brabantia heeft het recht haar Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en de verbinding van haar Website met websites van anderen te verbreken.

Brabantia sluit alle aansprakelijkheid voor niet en onjuist functioneren van de Website (bijvoorbeeld verbandhoudende met beperkingen of storingen) uit. Brabantia streeft ernaar mogelijke storingen en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers van de Website zo beperkt mogelijk te houden.

Brabantia is niet aansprakelijk voor (schadelijke gevolgen van):
- gebruik van de Website, niet (tijdige) aflevering van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten (door bijvoorbeeld derden, virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur), en/of;
- informatie van derden op de Website.

Bezoekers van de Website zullen geen processen in gang (laten) zetten of laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze processen de overige bezoekers van de Website (kunnen) hinderen.

Bezoekers van de Website zijn verplicht om Brabantia te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit gebruik van de Website door de bezoeker.

Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar internetpagina's van derden partijen. Daarnaast kan er op internetpagina's van derden partijen een link naar de Website zijn opgenomen. Brabantia is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's, danwel op de eventuele verwerking en/of verzameling van persoonsgegevens via deze internetpagina's.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, ten aanzien van de Website (met inbegrip van de daarop weergegeven teksten en afbeeldingen) berusten, tenzij expliciet anders weergegeven, bij Brabantia. Bezoekers van de Website mogen de Website en de daardoor ter beschikking gestelde informatie raadplegen en mogen hiervan kopieën maken voor eigen, niet-commercieel, gebruik (bijvoorbeeld uitprinten of opslaan). Weergeven of reproduceren van (een deel van) de Website op een internetpagina van een derde partij, danwel het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en een internetpagina van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brabantia.

Privacy Policy

Brabantia kan bij bezoek aan de Website door middel van cookies informatie over het gebruik van de Website verzamelen. Daarbij wordt door de Brabantia webserver automatisch het IP-adres van de bezoeker herkend.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet server van de Website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, waarna de internet browser van de bezoeker het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Door het gebruik van cookies is de Website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de Website. Password cookies worden door Brabantia gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn/haar eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden door Brabantia gebruikt om informatie te registreren, zoals informatie over hetgeen bezoekers toevoegen aan hun boodschappenlijst, de Website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en de Website gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van al deze cookies op de Website is 1 uur. Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat zij bericht krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst of kunnen instellen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In het laatste geval kan de bezoeker echter niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik maken.

Bij een bezoek aan de Website kunnen de volgende gegevens door Brabantia worden bewaard:
- het IP-adres van de bezoeker bij gebruik van cookies;
- alle door de bezoeker aan Brabantia verstrekte informatie (zoals naam en adresgegevens).

Daarnaast kunnen de volgende gegevens (niet gerelateerd aan IP-adres) door Brabantia in haar webstats worden opgeslagen:
- de domeinnaam van internetpagina's van derde partijen die door de bezoeker zijn geraadpleegd om naar de Website te gaan;
- de informatie met betrekking tot de subpagina’s, die de bezoeker op de Website geraadpleegd heeft.

Door Brabantia opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven aan andere, niet met Brabantia geaffilieerde, organisaties. Brabantia heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Wanneer Brabantia gegevens overdraagt of ontvangt op de Website, gebruikt Brabantia altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Daarnaast heeft Brabantia de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die ontvangen wordt via de Website, te voorkomen.

De bezoeker die Brabantia via de Website zijn/haar post- of e-mailadres meedeelt, kan op dat adres naast de aangevraagde informatie, periodieke mailings met informatie over producten en diensten van Brabantia ontvangen, wanneer de bezoeker deze optie heeft aangevinkt. Wenst een bezoeker dergelijke mailings niet te ontvangen, kan de bezoeker hierover contact opnemen met Brabantia.

Bezoekers welke geen mailings meer wensen te ontvangen van Brabantia, kunnen hiertoe contact opnemen met Brabantia.

De bezoeker die Brabantia via de Website zijn/haar telefoonnummer mededeelt, zal alleen telefonisch door Brabantia gecontacteerd worden indien dit nodig is voor de afhandeling van een klacht die door de bezoeker is ingediend.

Bezoekers van de Website hebben op verzoek toegang tot de informatie welke door Brabantia van hen is bijgehouden. Een verzoek om toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren) kan gedaan worden via het adres van Brabantia.

Brabantia maakt op haar website gebruik van verschillende tools.

Hotjar

Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback en webstatistieken. Deze website gebruikt Hotjar om muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag te meten. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) afgezien van datgene wat u vrijwillig invoert op deze website. Hotjar houdt uw surfgedrag niet bij op websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

_hjUserId

Deze cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen. Uw bezoeken kunnen anoniem opgenomen worden voor analysedoeleinden.

_hjClosedSurveyInvites

Deze cookie wordt eenmalig geplaatst om uw reactie op een uitnodiging voor een enquête op te slaan. Hiermee kunnen we waarborgen dat u dezelfde uitnodiging niet herhaaldelijk te zien krijgt.

_hjDonePolls

Deze cookie wordt geplaatst om uw reactie op een peiling op te slaan. Zo voorkomen we dat u na het invullen van de peiling nogmaals om uw mening gevraagd wordt.

_hjMinimizedPolls

Deze cookie wordt geplaatst als u een peilingvenster verkleint, zodat deze geminimaliseerd blijft tijdens het vervolg van uw websitebezoek. We gebruiken peilingen om meer inzicht te verkrijgen in de wensen van onze websitebezoekers.

_hjIncludedInSample

Deze sessie cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. Met behulp van trechters krijgen we meer inzicht in de doorstroming en mogelijke knelpunten binnen onze website.

Formisimo

Met behulp van Formisimo meten we de gebruiksvriendelijkheid van formulieren op onze website, zoals de invulduur van- en uitstap bij formuliervelden. Ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen. De statistieken zijn volledig anoniem en worden alleen samengevoegd gebruikt.

formisimo
Formisimo gebruikt één functionele cookie die verloopt bij het sluiten van uw browservenster.

Qualaroo

Gedurende uw bezoek aan onze website kunt u uitgenodigd worden voor een online enquête, waarmee we onderzoeken hoe we onze website verder kunnen verbeteren.

ki_r, ki_s, ki_t, ki_u
Qualaroo plaats een viertal functionele cookies op pagina's met een enquête.

UserReport

Gedurende uw bezoek aan onze website kunt u uitgenodigd worden voor een online enquête, waarmee we willen inventariseren hoe we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verder kunnen verbeteren.

__bpn_uid, __ur_cookies, __ur_i, __ur_localStorage, __ur_q, __ur_v, __utma, __utmb, __utmc, __utmz

UserReport plaatst een tiental functionele cookies op pagina's met een enquête.

Slotbepalingen

Mocht een gedeelte van deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn, blijft het overgebleven deel van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Het ongeldige gedeelte van deze voorwaarden zal alsdan vervangen worden door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk aansluiten bij die van het ongeldige gedeelte.

Gebruik van de Website wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen, voortvloeiende uit gebruik van de Website, verbandhoudende met deze voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.